מידע נוסף


משרד הפנים מודיע: חלוקת כרטיסי מזון לאוכלוסיות זכאיות שנפגעו כלכלית עקב משבר הקורונה יוצאת לדרך!

משרד הפנים, בשיתוף הרשויות המקומיות, יעניק סיוע לאוכלוסיות זכאיות ברכישת מזון ומוצרים חיוניים באופן מכובד באמצעות כרטיסים נטענים. זאת לאחר שהמשרד הכריז על זכייתן של העמותות “פיתחון לב” ו”אשל ירושלים” במכרז להפעלת הפרויקט.

עמותת “פיתחון לב” תהיה אחראית על החלוקה במחוזות תל אביב, חיפה והצפון, ועמותת “אשל ירושלים” תבצע חלוקה במחוזות דרום, מרכז, יהודה ושומרון וירושלים.

התקציב, שנאמד בכ-700 מיליון ש”ח, יוענק לכ- 200 אלף משפחות מוחלשות, שבהן למעלה ממיליון זכאים, בהתאם לאמות המידה שנקבעו ושמפורסמות באתר האינטרנט של משרד הפנים, לצד מידע ופרטים מלאים בשפות השונות, שיעודכנו מעת לעת.

באמות המידה שעליהן חתם שר הפנים, נקבע כי הסיוע יוקצה למקבלי הנחה בארנונה בשיעור של מעל 70% ולאזרחים ותיקים המקבלים גימלת הבטחת הכנסה, בכפוף לנתונים הקיימים במחלקות הגביה ברשויות המקומיות. כל אלה יהיו זכאים לכרטיסי המזון ללא צורך בהגשת בקשה מיוחדת והם יגיעו לבתיהם באמצעות שליח. זאת בהינתן שברשות המקומית מעודכנים פרטי הכתובת של הזכאי וטלפון נייד שברשותו. במידה ואין כתובת או טלפון נייד – יש לעדכן את הרשות המקומית בפרטים.

בנוסף, כל מי שאינו רשום במחלקות הגביה של הרשויות אך היה עומד בתנאים אלה אילו היה מחזיק בנכס לעניין תשלום ארנונה, רשאי להגיש בקשה לרשות המקומית לקבלת הכרטיסים וזו תיבחן ע”י הרשויות ובפיקוח משרד הפנים. מי שיימצא זכאי בכפוף למבחן ההכנסה שנקבע, יקבל את הכרטיסים רטרואקטיבית במקרה שיאחר את מועד חלוקתם ובלבד שבקשתו תוגש לא יאוחר מהיום שייקבע.

כרטיסי המזון הנטענים יחולקו בשלוש פעימות, בשלושת החודשי הקרובים. שווי כרטיס אחד לזכאי (בעל/ת משק בית ובת/בן זוגו/ה) הוא כ- 300 שקלים. שווי כרטיס אחד לכל נפש נוספת במשק הבית על פי מבחני הכנסה הוא כ- 225 שקלים. שווי הכרטיס יהיה זהה בכל הפעימות, אך הדבר נתון לשינויים וכפוף למגבלת תקציב. מקסימום גובה הכרטיסים הנטענים למשק בית בכל אחת מהפעימות יעמוד על 2,400 שקלים.

הכרטיסים ניתנים לשימוש בלמעלה מ-1500 נקודות מכירה בפריסה ארצית רחבה ככל הניתן, ובהן מכולות שכונתיות, רשתות פרטיות ועסקים קטנים שעוסקים בממכר מוצרי מזון. מדובר בכרטיסים נטענים שעם גמר השימוש בהם, ובהינתן זכאות, יוטענו בסכום נוסף לרכישת מזון. לכן קיימת חשיבות לשמירה על הכרטיס לטובת שימוש בפעימות הבאות.

משרד הפנים, באמצעות המכרז שפרסם לבחירת ספק כבר לפני מספר חודשים, מנע את האפשרות לרכישת מוצרי טבק, חשמל ואלכוהול בכרטיסים אלו. משרד הפנים מעודד צריכה נבונה ותזונה בריאה ובאתר המשרד ניתן אף למצוא רשימת קניות מומלצת ע”י משרד הבריאות.

יובהר כי בהתאם למכרז שפורסם, פרטי הזכאים ישמשו אך ורק לצורך קבלת כרטיסי מזון, ובסיום המיזם יימחק המאגר על כל פרטיו. שמירת המידע ואבטחתו הינן בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות ובמסגרת רישום מאגר המידע. חל איסור מוחלט על הספק לבצע כל שימוש אחר במידע שברשותו.

הסיוע יינתן בהתאם ובכפוף להנחיות משרד הפנים ולאמות מידה המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד. לפרטים נוספים, לבירור זכאות, להגשת בקשה או לקבלת מידע פרטני יש לפנות לרשות המקומית.

משרד הפנים שמח להוביל את הפרויקט החשוב והאדיר הזה ומודה לראשי הרשויות המקומיות ולעובדיהן, שפועלים במרץ וביעילות לטובת התושבים הזכאים. משפחות רבות עברו טלטלה קשה בעקבות משבר הקורונה, ועבורן הוא סיוט כלכלי מתמשך ומסע הישרדות יום-יומי. לאחר מאמצים רבים, יוענקו להן כרטיסי המזון הנטענים לטובת רכישת מוצרים חיוניים בכבוד.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.